Avoimet työpaikat

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tuottaa palveluja kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille; mm. tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveyden tuki- ja kriisipalvelut, yhteisöllinen ja kuntoutumista tukeva asuminen ja hoito sekä tulkkipalvelut ja kuntoutusohjaus. Kuntayhtymän perustehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä erityisosaamisesta yhteistyössä Lapin kuntien kanssa.

    

Vaativan erityisen tuen vastuualueella 19.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Ohjaajan määräaikainen sijaisuus Kuntoutuskeskus Vuomassa (hakulomake)

Pätevyysvaatimuksena ohjaajan määräaikaiseen toimeen on  sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja sitoutumista moniammatilliseen työskentelyyn ja asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.  Tehtävään sovelletaan harkinnanvaraisesti koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedusteluihin vastaavat palveluesimies Eija Peteri p. 040 653 6242, vastuualueen esimies Minna Halme p. 040 737 6352.

Tehtävään haetaan sähköisesti pe 2.3.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemi  15.2.2018

Vastuualueen esimies

    

Kolpeneen palvelukeskuksessa on haettavana - jatketaan hakua 23.2.2018 saakka, aiemmin hakeneet huomioidaan

Asumisen palveluiden vastuualueella 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Kaksi palveluesimiehen virkaa toistaiseksi (hakulomake)

Pätevyysvaatimuksena palveluesimiehen virkaan on soveltuva sosiaali- ja/tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus esimiestehtävistä.

Palveluesimies toimii asumisyksiköiden lähiesimiehenä ja osallistuu käytännön asiakastyöhön. Hän vastaa päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä, osaamisen johtamisesta, talouden seurannasta ja sidosryhmätyöskentelystä. Edellytämme kehitysvamma-alan osaamista, organisointikykyä ja määrätietoista henkilöjohtamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja alan tuntemusta. Virassa on yleistyöaika.

Virkojen palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valittujen on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Virkoihin valittujen on esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset. Virkoihin sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat palvelupäällikkö Katja Koivisto katja.koivisto@lshp.fi p. 040 661 4068 ja palveluesimies Nina Joutsen nina.joutsen@lshp.fi  p. 040 168 7304.

Virkoihin haetaan sähköisesti pe 23.2.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemi  24.1.2018

Kuntayhtymän johtaja

    

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Kehitysvammaistenhoitajan/lähihoitajan vuosilomansijaisuuksia (hakulomake)

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksiköissä ja palvelukodeilla on avoinna kehitysvammaistenhoitajan/lähihoitajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2018 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimiehet Minna Halme puh. 040 737 6352, minna.halme@lshp.fi, Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@lshp.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@lshp.fi.

Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.  

 

Rovaniemellä 16.1.2018

Minna Halme, vastuualueen esimies, Vaativan erityisen tuen palvelut 

Katja Koivisto, vastuualueen esimies, Asumisen palvelut

    

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Kolmen sairaanhoitajan vuosilomansijaisuudet (hakulomake)

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksiköissä ja palvelukodeilla on avoinna kolmen sairaanhoitajan vuosilomansijaisuudet kestoltaan 1-3 kuukautta, touko-elokuu 2018 aikana.

Pätevyysvaatimuksena sairaanhoitajan sijaisuuteen on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimiehet Minna Halme puh. 040 737 6352, minna.halme@lshp.fi, Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@lshp.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@lshp.fi.

Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta

 

Rovaniemellä 16.1.2018

Minna Halme, vastuualueen esimies, Vaativan erityisen tuen palvelut 

Katja Koivisto, vastuualueen esimies, Asumisen palvelut

    

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Kolmen laitoshuoltajan vuosilomansijaisuudet (hakulomake)

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksiköissä ja palvelukodeilla on avoinna laitoshuoltajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2018 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on laitoshuoltajan tutkinto tai soveltuva koulutus, tai kokemusta alalta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Lisätietoja vastuualueen esimiehet Minna Halme puh. 040 737 6352, minna.halme@lshp.fi, Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@lshp.fi ja palveluesimies Nina Joutsen p. 040 168 7304, nina.joutsen@lshp.fi.

Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.  

 

Rovaniemellä 16.1.2018

Minna Halme, vastuualueen esimies, Vaativan erityisen tuen palvelut 

Katja Koivisto, vastuualueen esimies, Asumisen palvelut

    

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Kehitysvammaistenhoitajan/lähihoitajan vuosilomansijaisuuksia, Sodankylä (hakulomake)

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän Sodankylän asumisyksikössä on avoinna kehitysvammaistenhoitajan/lähihoitajan vuosilomansijaisuuksia kestoltaan 1-3 kk, touko-elokuun 2018 aikana.

Pätevyysvaatimuksena tehtäviin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Palkkaus ja muut palvelussuhteen edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Lisätietoja vastuualueen esimies  Katja Koivisto puh. 040 661 4068, katja.koivisto@lshp.fi ja palveluesimies Paula Pispa puh. 040 637 1791, paula.pispa@lshp.fi.

Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.  

 

Rovaniemellä 16.1.2018

Katja Koivisto, vastuualueen esimies, Asumisen palvelut

    

Hakuaikaa jatkettu: Sairaanhoitajan/ohjaajan toimi palvelukodille Mäntyrinne 2 (hakulomake)

Sairaanhoitajan tai ohjaajan tehtävänä on toimia käytännön asiakastyön ohella yksikön varaesimiehenä ja kustannuspaikan esimiehen sijaisena ajalla 8.1.-31.12.2018. Varaesimies vastaa päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta esimiestehtäviin.

Pätevyysvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Toimessa on jaksotyöaika. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedustelut vastuualueen esimies Minna Halme p. 040 737 6352 minna.halme@lshp.fi ja vs. palveluesimies Sari Bujupi p. 040 482 8450 sari.bujupi@lshp.fi.

Toimen palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti.
 
Hakemukset sähköisesti pe 26.1.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevalla hakulomakkeella.
 
Rovaniemellä 8.12.2017
 
Vastuualueen esimies

Sivu päivitetty 17.2.2018