Avoimet työpaikat

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tuottaa palveluja kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille; mm. tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveyden tuki- ja kriisipalvelut, yhteisöllinen ja kuntoutumista tukeva asuminen ja hoito sekä tulkkipalvelut ja kuntoutusohjaus. Kuntayhtymän perustehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä erityisosaamisesta yhteistyössä Lapin kuntien kanssa.

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Suuhygienistin tai hammashoitajan sijaisuus (osa- tai kokoaikainen) ajalla 11.12.2017-31.1.2019 tai sopimuksen mukaan

Hakulomake

Kelpoisuusehtona suuhygienistin sijaisuuteen on ylempi hammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistin tutkinto tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä pitämään rekisteriin merkitty vastaava pätevyys. Hammashoitajan tehtäviin kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. 

Tiedustelut vastuualueen esimies Minna Halme puh. 040-737 6352 sekä suuhygienisti Pirjo Arkimaa puh. 040-763 4776.

Hakemukset 1.12.2017 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Tämä ilmoitus julkaistaan työvoimahallinnon sivuilla, ky:n www-sivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla.

Rovaniemellä 17.11.2017

Vastuualueen esimies

    

opetuksen ja toiminnan vastuualueella jatketaan hakuaikaa 

3 ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaa tointa 2.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan Myllärin Pajan päivätoimintaan

Hakulomake

Haussa huomioidaan 7.11.2017 mennessä ohjaajan toimia hakeneet.

Ohjaajat työskentelevät Myllärin Pajalla päivätoiminnoissa kehitysvammaisten, autististen, asperger ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme erityisesti autismiosaamista. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.

Pätevyysvaatimuksena ohjaajan toimeen on sosionomin tutkinto tai soveltuva muu korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön työkokemus kehitysvammaisten päiväaikaisesta toiminnasta.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan. Toimissa on koeaika.

Tiedustelut ohjaaja Tiina Rauhala p. 040 741 1519, tiina.rauhala@lshp.fi  tai vastuualueen esimies Merja Mustonen – Juopperi p. 040 194 9346, merja.mustonen-juopperi@lshp.fi.

Hakemukset ti 5.12.2017 klo 12 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

 

Rovaniemellä 22.11.2017

Opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies

Sivu päivitetty 22.11.2017