Avoimet työpaikat

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tuottaa palveluja kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille; mm. tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveyden tuki- ja kriisipalvelut, yhteisöllinen ja kuntoutumista tukeva asuminen ja hoito sekä tulkkipalvelut ja kuntoutusohjaus. Kuntayhtymän perustehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä erityisosaamisesta yhteistyössä Lapin kuntien kanssa.

    

Vaativan erityisen tuen vastuualueella Kuntoutuskeskus Vuomassa 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaisesti, sijaisuuden kesto 12 kk.

Ohjaajan määräaikainen sijaisuus (hakulomake)

Pätevyysvaatimuksena ohjaajan määräaikaiseen toimeen on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteinen tutkinto.

Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja sitoutumista moniammatilliseen työskentelyyn ja asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan sekä joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme kehitysvamma-alaan ja autismiin liittyvää osaamista ja kokemusta neuropsykiatristen asiakkaiden parissa työskentelystä. Tehtävän palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Tehtävään sovelletaan harkinnanvaraisesti koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedusteluihin vastaavat palveluesimies Eija Peteri p. 040 653 6242 ja vastuualueen esimies Minna Halme p. 040 737 6352.

Tehtävään haetaan sähköisesti 15.6.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

 

Rovaniemi 18.5.2018

Vastuualueen esimies

    

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana 1.8.2018 alkaen

Sairaanhoitajan/ohjaajan toimi palvelukodille Mäntyrinne 2 (hakulomake)

Sairaanhoitajan tai ohjaajan tehtävänä on toimia käytännön asiakastyön ohella yksikön varaesimiehenä ja kustannuspaikan esimiehen sijaisena ajalla 1.8.-31.12.2018. Varaesimies vastaa päivittäisen toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä yhteistyössä palveluesimiehen kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kiinnostusta esimiestehtäviin.

Pätevyysvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Toimessa on jaksotyöaika. Tehtävään valitun on esitettävä Tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset.

Tiedustelut vastuualueen esimies Minna Halme p. 040 737 6352 etunimi.sukunimi(a)lshp.fi ja vs. palveluesimies Sari Bujupi p. 040 482 8450 etunimi.sukunimi(a)lshp.fi.

Toimen palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Hakemukset sähköisesti pe 25.5.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

 

Rovaniemellä 4.5.2018

Vastuualueen esimies

    

Puheterapeutin vakituinen toimi (hakulomake)

Tarjoamme sinulle tehtävän, jossa voit kehittää työtä ja omaa osaamistasi. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja perehdytystä tehtävään sekä moniammatillisen työryhmän tuen. Sinulta odotamme intoa, itsenäistä tutkivaa työotetta ja valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Uudelleen haettavana olevaan puheterapeutin toimenkuvaan sisältyy autismin kirjon piiriin kuuluvien, monivammaisten sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten asiakkaiden tutkimukset ja puheterapiatarpeen arviointi osana moniammatillista työryhmätyöskentelyä.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun puheterapeutin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon. Toimen toivoisimme voivan täyttää 1.8.2018 alkaen.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä muiden kuntayhtymässä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan, esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset ja lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimessa on koeaika. Aiemmat hakemukset huomioidaan valinnassa. Tehtäväkohtaisena palkkana on 3444,90€, rekrytointilisästä voidaan neuvotella. Täytettävässä tehtävässä on liukuva yleistyöaika 38h 45 min/viikko.

Kolpene järjestää henkilökunnalle runsaasti koulutusta, tyhytoimintaa ja olemme muutenkin joustava työnantaja.

Kysy rohkeasti lisää: puheterapeutti Johanna Poikajärvi 040 544 9642 tai vs. kuntoutuspäällikkö Else Ylianttila 040 176 2851 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(a)lshp.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 25.5.2018 klo 15 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

 

Rovaniemellä 3.5.2018

Vastuualueen esimies