Avoimet työpaikat

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tuottaa palveluja kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille; mm. tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveyden tuki- ja kriisipalvelut, yhteisöllinen ja kuntoutumista tukeva asuminen ja hoito sekä tulkkipalvelut ja kuntoutusohjaus. Kuntayhtymän perustehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä erityisosaamisesta yhteistyössä Lapin kuntien kanssa.

    

Kiinnostaisiko sinua kuulua Kolpeneen palvelukeskuksen osaavaan varahenkilöstöön?

Asumisen ohjaajan määräaikainen tehtävä varahenkilöstössä (hakulomake)

Asumisen ohjaaja toimii varahenkilönä ja tarjoaa ammattitaitoista apua akuutteihin sijaistarpeisiin työyksi-köissä. Arvostamme kykyä sopeutua vaihtuviin tilanteisiin ja työyhteisöihin, joustavaa asennetta, positiivista otetta työhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote.

Tiedustelut vs. palveluesimies Outi Raaterova p. 040 168 7304, etunimi.sukunimi(a)kolpene.fi.
Hakemukset ke 28.11.2018 klo 12 mennessä yllä olevan hakulomakkeen kautta.

Rovaniemellä 15.11.2018
Minna Halme
vastuualueen esimies

    

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymässä on haettavana

Opetuksen ja toiminnan vastuualueella

Toiminnan ohjaajan määräaikainen toimi 2.1.2019 alkaen Myllärin Pajan päiväaikaiseen toimintaan autististen nuorten ryhmässä

Leiriohjaajan määräaikainen toimi Myllärin Pajan päiväaikaiseen toimintaan

Sekä toiminnan ohjaaja että leiriohjaaja työskentelevät Myllärin Pajalla päiväaikaisessa toiminnassa kehitysvammaisten, autisminkirjon henkilöiden ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien henkilöiden parissa. Tehtävissä edellytetään kuntouttavaa työotetta ja toimintaa yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hallinta sekä neuropsykiatrinen koulutus katsotaan eduksi.    

Pätevyysvaatimuksena toiminnan ohjaajan tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä tarvittava erityisosaaminen.

Pätevyysvaatimuksena leiriohjaajan tehtävään on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai koulunkäynninohjaajan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto.

Tehtävien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Hakijan on ennen valinnan vahvistamista toimitettava  nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä 1.3.2018 vaadittava rokotustodistus. Toimissa on koeaika.

Tiedustelut ja hakemukset ma 3.12.2018 klo 15 mennessä sähköpostilla vastuualueen esimies Merja Mustonen-Juopperi, etunimi.sukunimi(a)kolpene.fi.

Tämä ilmoitus julkaistaan viikkotiedotteessa, intrassa ja  ky:n virallisella ilmoitustaululla sekä mol:n sivuilla.  

 

Rovaniemellä 6.11.2018

Merja Mustonen-Juopperi

Opetuksen ja toiminnan vastuualueen esimies