Avoimet työpaikat

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä tuottaa palveluja kehitysvammaisille, monivammaisille ja autistisille henkilöille; mm. tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, mielenterveyden tuki- ja kriisipalvelut, yhteisöllinen ja kuntoutumista tukeva asuminen ja hoito sekä tulkkipalvelut ja kuntoutusohjaus. Kuntayhtymän perustehtävänä on kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti vastata alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja niihin liittyvästä erityisosaamisesta yhteistyössä Lapin kuntien kanssa.

    

Kolpeneen palvelukeskuksessa on haettavana 1.10.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan

Asiantuntijapalvelut

                      * Puheterapeutin vakituinen toimi (hakulomake)

Asumisen palvelut

                      * Toiminnan ohjaajan toimi toistaiseksi (hakulomake)

Vaativan erityisen tuen palvelut

                      * Toiminnan ohjaajien toimet toistaiseksi (hakulomake)

                      * Toiminnan ohjaajan määräaikaisen toimen sijaisuus (hakulomake)

                      * Sairaanhoitajan toimi toistaiseksi kuntoutuskeskuksessa (hakulomake)

                      * Sairaanhoitajan määräaikainen toimen sijaisuus (hakulomake)

Pätevyysvaatimuksena

* puheterapeutin toimeen on laillistetun puheterapeutin tutkinto. Pätevien hakijoiden puuttuessa myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon.

* toiminnan ohjaajan toimeen on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto/korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä tarvittava erityisosaaminen.

* sairaanhoitajan toimeen on laissa 559/1994 tarkoitettu sairaanhoitajan kelpoisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Puheterapeutti toimii asiantuntijatyöntekijöiden moniammatillisessa työryhmässä puheterapian ammattilaisena.

Toiminnan ohjaaja toimii asumisyksikön tai palvelukodin moniammatillisessa työryhmässä ja osallistuu asumisen kehittämistyöhön. Haemme henkilöä, jolla on kehitysvamma-alan ja mahdollisesti myös autismiin ja kuntoutukseen liittyvää osaamista. Toimessa on jaksotyöaika.

Sairaanhoitaja toimii moniammatillisessa työryhmässä terveydenhuollon asiantuntijana. Haemme henkilöä, jolla on sekä kehitysvamma-alan ja mahdollisesti autismiin liittyvää osaamista sekä kokemusta neuropsykiatrisen asiakkaan parissa työskentelystä. Toimessa on jaksotyöaika.

Toimien palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n sekä kuntayhtymässä voimassaolevien säännösten mukaisesti. Valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) edellyttämä rekisteriote. Toimeen valitun on esitettävä tartuntalain 48 §:n mukaiset voimassa olevat rokotukset. Toimeen sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Tiedusteluihin vastaavat puheterapeutin toimen osalta asiantuntijapalveluiden vastuualueen esimies, kuntoutuspäällikkö Eija Halonen, eija.halonen@lshp.fi, puh. 040 737 6354 sekä sairaanhoitajan ja toiminnan ohjaajan toimien osalta vaativan erityisen tuen palveluiden vastuualueen esimies, palvelupäällikkö Minna Halme, minna.halme@lshp.fi p. 040 737 6352 ja asumisen palveluiden vastuualueen esimies, palvelupäällikkö Katja Koivisto, katja.koivisto@lshp.fi p. 040 661 4068.

Toimiin haetaan sähköisesti to 13.9.2018 klo 15.00 mennessä yllä olevien hakulomakkeiden kautta.

 

Rovaniemi 16.8.2018

Vastuualueen esimiehet