Myllärin Paja

Myllärin Paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista työ- ja päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityshuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella. Päivätoimintaa järjestetään asumispalveluissa ja kotona asuville asiakkaille sekä pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville asiakkaille. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. Toimintaa toteutetaan kymmenessä pienryhmässä, jossa yksilölliset erityistarpeet otetaan huomioon. Toiminnasta vastaa pienryhmien ohjaajat ja erityisavustajat yhteistyössä asumispalvelujen henkilökunnan kanssa.

Toiminta-ajatuksena on tarjota asiakkaalle selkeä ja turvallinen toimintaympäristö ja – mahdollisuudet, joiden avulla voidaan ylläpitää ja kehittää vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa opittuja taitoja sekä opetella uusia asioita hyödyntäen asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Toiminta pohjautuu viikkosuunnitelmaan, jossa huomioidaan vuodenaikojen vaihtelut. Viikoittaiseen ohjelmaan sisältyy liikuntaa, musiikkia, kädentaitoja, kotitaloutta sekä henkilökohtaisten asioiden hoitoa.

Mielenterveyskuntoutujille ja monivammaisille asiakkaille etsitään ja vahvistetaan heidän ”vahvoja alueitaan” rakennusaineiksi ja tueksi itsenäiseen selviytymiseen arjessa ja kotikunnassa.

Lisäksi Myllärin Paja tarjoaa pitkäaikaisasukkaille virike- ja harrastustoimintaa iltapäivisin sekä kaikille avoimia teemapäiviä ja tapahtumia Kolpeneella ja lähiympäristössä. Koululaisten ja opiskelijoiden aamu- ja iltapäivätoiminta sisältää yhdessäoloa, musiikin kuuntelua ja rentoutumista ennen ja jälkeen opiskelupäivän.

Myllärin Pajalla sinä voit selkeässä ja turvallisessa toimintaympäristössä vaikuttaa omaan päiväohjelmasi sisältöön kokeillen erilaisia työtehtäviä, liikkua ja ylläpitää kuntoa, osallistua musiikki-/ ja luovaan toimintaan sekä vahvistaa opittuja taitoja ja opetella uusia asioita. Samalla ylläpitää ja kehittää vuorovaikutustaitojasi.

Lisätiedot

Esite
Yhteystiedot